רח’ מוטה גור 9, פתח תקוה | א’-ה’- 10:00-19:00, יום ו’ וחגים- 09:00-14:00 - חנייה חינם

תקנון אתר

תקנון אתר "קאמרה סיטי"

ברוכים הבאים לאתר המסחר האלקטרוני של קאמרה סיטי (להלן "האתר").

אתר החברה המהווה חנות וירטואלית ברשת האינטרנט, פותח והושק על מנת לספק לכם הצרכנים, מוצרים ושירותים מצויינים במחירים זולים, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונוח.

השימוש והרכישה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, לכן, אנא קראו את האמור בתקנון בעיון ובקפידה. 

1.כללי

1.1 כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון את פרטי התקנון וכי מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר ו/או השימוש באתר ומסכים להם. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.2 השימוש בלשון זכר בתקנון הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.

 

2.תנאי השתתפות

2.1 כל משתמש רשאי לבצע פעולה ו/או רכישה באתר בכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.2 המשתמש הינו תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.3 המשתמש הינו בן 18 ומעלה ועומד בתנאי ביצוע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושך באתר ייחשב כאילו וקיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.4 המשתמש הינו בעל חשבון בנק פעיל וכרטיס אשראי תקף, של אחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל.

2.5 המשתמש הינו בעל כתובת מגורים בישראל וכתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, וכי כל הודעה מטעם מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי המשתמש.

2.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי אישור העסקה על די חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם לאישור העסקאות באתר.

3. אודות המוצרים באתר

3.1 כל המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים מקוריים, חדשים ובאריזותיהן המקוריות בלבד.

3.2 כל המוצרים הנמכרים באתר הינם כוללים מע"מ.

3.3 לצד כל המוצרים המוצעים למכירה באתר יעמדו הפרטים הבאים: תצלום המוצר, לצורכי המחשה בלבד; המפרט הטכני ותאור תמציתי של המוצר, כפי שנמסרו על ידי המשווקים והחברות ובאחריותן; מחירו הנקוב של המוצר, הניתן לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתה של קאמרה סיטי בע"מ.

4. מדיניות רכישה ותנאי תשלום

4.1 בעת ההגעה לעמוד הרכישה של המוצר הרלוונטי, יתבקש מבצע הפעולה למסור פרטים בסיסיים כגון: שם ,כתובת מגורים ושילוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות. לתשומת ליבכם, אנא ודעו כי הפרטים המוזנים הינם נכונים ורלוונטים בכדי שנוכל להבטיח וליעל את ביצוע ההזמנה.

4.2 בפרטים שימסרו לשם ביצוע הרכישה באתר, ייעשה שימוש פנימי וענייני בלבד. פרטים אלו לא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים חיצוניים, למעט חברת כרטיסי האשראי.

4.3 חשוב לציין כי הזנת פרטי אשראי ו/או משתמש כוזבים בזדון ו/או בכוונה תחילה מהווים עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים. קאמרה סיטי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לתבוע תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה כנגד אותם מפרים עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

4.4 מבצע הפעולה יהיה רשאי לשנות את פרטי החיוב שניתנו במערכת האתר, לרבות מספר התשלומים, וזאת בתאום עם קאמרה סיטי בע"מ בהתאם ובכפוף למדיניות חברות האשראי.

במידה וחברת האשראי תחייב את קאמרה סיטי בע"מ בעמלה בגין השינוי, יחויב מבצע הפעולה בעמלת החיוב.

4.5  בעת סירוב חברת האשראי לפעולת הלקוח, תינתן הודעה ללקוח מאת קאמרה סיטי בע"מ. כמו כן תחול החובה על הלקוח ליצור קשר עם קאמרה סיטי בע"מ תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הסירוב על מנת להסדיר התשלום. יובהר כי חישוב מועד אספקת המוצר יחושב אך ורק לאחר קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה.

 כמו כן, במידה ולא יוסדר התשלום תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הסירוב של חברת האשראי, תהא רשאית קאמרה סיטי בע"מ לבטל הזמנה זו.

4.6 במקרה בו בחר מבצע הרכישה שלא למסור את פרטי האשראי בדף הרכישה, יתבקש מבצע הפעולה להסדיר את אמצעי התשלום בשיחת טלפון עם נציגי המכירות. רק כאשר יאומתו פרטי אמצעי התשלום ויתקבל האישור מחברת האשראי להשלמת הרכישה, תכנס ההזמנה לתוקפה וימי האספקה יחשבו מאותה העת.

4.7 מחשב עיבוד הנתונים של קאמרה סיטי בע"מ מנהל רישום ממוחשב ומדויק המתעד את כל הפעולות המתבצעות באתר. ציון זמני הפעולות כפי שירשם על פי שעון השרת של מחשב עיבוד הנתונים של קאמרה סיטי בע"מ, יהווה ראייה סופית, עובדתית ומכרעת בכל סוגיית שעת ביצוע הפעולות באתר.

5. מדיניות אספקה וזמינות מלאי

5.1 קאמרה סיטי בע"מ תהא מחויבת לספק אך ורק מוצרים אשר שולמו במלואן על ידי מבצע הפעולה.

5.2 קאמרה סיטי בע"מ תהא אחראית להספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובות בגבולות ישראל בלבד ובכפוף למדיניות התקנון של דואר ישראל וחברת המשלוחים איתה קאמרה סיטי בע"מ עובדת באותה עת.

5.3 אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד. קאמרה סיטי בע"מ תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות אשר מקום מגוריהם אינם עומדים בקריטריונים הנדרשים, כמו ישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, במקום סמוך ומקובל אשר יתואם עימם מראש.

5.4 במקרה של הובלה חריגה, תהא קאמרה סיטי בע"מ רשאית לגבות תשלום נוסף בגין שירות זה.

5.5 קאמרה סיטי בע"מ לא תישא באחריות לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצרים שנגרמו כתוצאה מאירועים חריגים שאינם נתונים לשליטתה לרבות שביתות, השבתות, אירועים ביטחוניים, אירועים מכל כוח עליון וכיוצ"ב.

5.6 יובהר ויודגש, כי פרק הזמן לאספקת המוצר מסתיים עם מסירת המשלוח לצרכן.

עיכובים באספקה הנובעים מתקלות הקשורות בחברת השליחויות או ברשות הדואר, הכוללים איחורים במסירת הודעה על דבר דואר רשום לנמען, או כל תקלות הקשורות בקשר ישיר עם חברות השילוח, המעכבות את אספקת המוצר ללקוח, לא יכללו במינין ימי העבודה לאספקת המוצר.

5.7 במקרים אלו, תיידע קאמרה סיטי בע"מ באופן מידי את הלקוח בדבר האיחור. ללקוח תינתן הזכות לבחירה בין המתנה לקבלת המוצר לבין ביטול העסקה ללא דמי ביטול בכפוף להסכמתו בכתב.

5.8 כמו כן, במקרים האמורים לעיל, קאמרה סיטי בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור או עיכוב באספקה ו/או אי אספקת המוצרים לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או כל נזק כספי אחר- תהא עילת התביעה אשר תהא.

5.9 זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים בדפי המכירה כוללים רק את חישובם של ימי העסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). ימי חול המועד סוכות, פסח וימי חנוכה יחשבו כחצאי ימי עבודה. כמו כן ימי ספירת מלאי (הנעים בין התאריכים 25-31 לדצמבר) יחשבו כחצאי ימי עבודה.

5.10 הזמנות המתקבלות עד השעה 12:00 בצהריים יחשבו כיום עסקים וזאת בתנאי לאישור מטעם חברת האשראי לעסקה. כמו כן, הזמנות שיקלטו במערכת האתר לאחר השעה 12:00 בצהריים, נחשבות כי התקבלו לבוקר יום העסקים הבא.

5.11 בעת אספקת מוצר למבצע הפעולה, יבוצע הרישום על שם הלקוח כפי שנרשם בעת ההזמנה על כל המסמכים שידרשו ו/או יינתנו כגון: חשבונית קניה, תעודת אחראיות וכיוצ"ב. כמו כן, שינוי ברישום פרטים אלו ייתנן בכפוף להסכמתה של קאמרה סיטי בע"מ ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.12 חשוב להדגיש כי קאמרה סיטי בע"מ עושה את מירב המאמצים לספק את מוצריה בזמנים הנקובים באתר, אך למרות זאת, מכיוון שמדובר במכירה באמצעות האינטרנט, כפוף אישור ההזמנה ואספקתה על-פי מלאי החברה ברגע נתון, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.

5.13  אם וכאשר לא תוכל קאמרה סיטי בע"מ לעמוד בהזמנת המוצר, אף על פי שהוזמן בהתאם להוראות המפורשות לעיל באתר, תימסר הודעה ללקוח תוך יום עסקים ויינתנו האופציות בין הצעה חלופית למוצר תואם לבין ביטול העסקה ללא כל דמי ביטול והחזר כספי מלא ללקוח. במקרה האמור לעיל, יוותר מבצע הפעולה על כל טענה כנגד קאמרה סיטי בע"מ בכל הקשור לנושא זה.

5.14 אישור סופי ומחייב להזמנה יינתן על ידי קאמרה סיטי בע"מ בהודעת מייל מטעמה.

5.15 באתר יועמדו למכירה מוצרים בכמויות משתנות הניתנות לשינוי בכל עת על פי זמינות המוצר. קאמרה סיטי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמינות המוצרים בכל עת בהתאם למלאי הקיים. במקרה האמור יופיעו זמני ההספקה בדף המוצר בהתאם. קאמרה סיטי בע"מ עושה כל שביכולתה כדי לספק את מירב המוצרים בזמינות מרבית. אך יחד עם זאת, במידה ואזל מוצר בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה תימסר לצרכן הודעה תוך יום עסקים ויתאפשר לו לבחור בין האופציות של קבלת המוצר לפי זמן ההספקה המעודכן או קבלת מוצר זהה או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה. הצרכן מוותר בזאת על כל טענה/תביעה כנגד קאמרה סיטי בע"מ.

5.16 קאמרה סיטי בע"מ אינה מתחייבת לספק מוצרים שאינם במלאי מיידי של החברה בין אם ההזמנה בוצעה באתר, בטלפון, במייל, בפקס או בהגעה לחנות. בעת ביצוע ההזמנה מומלץ ליצור קשר טלפוני עם מוקדי המכירות לווידוי מלאי המוצר. כמו כן, מחירי המוצרים שאינם במלאי הינם הערכה בלבד ויכולים וניתנים לשינוי בעת הגעתם למלאי החברה.

 

6. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

6.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם לתנאים וההוראות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות שהותקנו על פיו.

6.3 לצורך ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, מחובתו של מבצע הפעולה לשלוח בקשה זו אך ורק בכתב במייל/פקס/דואר, ישירות ל"קאמרה סיטי בע"מ". כמו כן, מחובתו של הלקוח לוודא שבקשתו נקלטה במערכות החברה.

6.4 בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה לפרטים שנמסרו למבצע הפעולה, יוחזר מלוא כספו של הלקוח תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ללא כל דמי ביטול כלשהם.

6.5 בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, יוחזר כספו של הלקוח תוך 14 ימים. יחד עם זאת יגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100₪, לפי הנמוך בניהם. במידה ומבוטלת עסקה שהתבצעה בכרטיס אשראי, זכאית קאמרה סיטי בע"מ לגבות את עמלת חברת האשראי בשיעור של 3% מגובה העסקה. המוצר יוחזר לחברה על חשבון הצרכן כשהוא שלם ובאריזתו המקורית, ללא כל פגיעה ו/או נזק ו/א פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש. לא תבוטל עסקה במידה ויקבע ע"י קאמרה סיטי בע"מ כי נעשה שימוש מכל סוג שהוא במוצר. קאמרה סיטי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

6.6 ההחזר הכספי יתבצע באופן בו התבצע התשלום לעסקה.

6.7 לא תינתן האפשרות לבטל עסקה על טובין או שירותים בגדר "טובין שהוזמנו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד). מידע בדבר היותו של מוצר "מוצר בהזמנה אישית או הזמנה מיוחדת" כאמור יימסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה על ידי קאמרה סיטי בע"מ. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר.

7. אחריות

7.1 כל המוצרים המוצעים למכירה באתר נושאים עימם תעודת אחריות, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושרות לאחר מכירה). משך תקופת האחריות משתנה בין מוצר למוצר. מועד תחילת האחריות הינו ביום הרכישה המצויין בתעודה.

7.2 תנאי האחריות כפופים לתנאי היצרנים בעולם. האחריות ניתנת למוצרים אשר נרכשו בקאמרה סיטי בע"מ בלבד.

7.3 פקיעת האחריות למוצר תחול במקרים הבאים:

7.3.1 במקרה של נזק פיזי ו/או מכה ו/או שבר שנגרמו כתוצאה משימוש רשלני במוצר.

7.3.2 במקרה שבו תעודת האחריות שונתה או שהתאריך הרשום בה לא קריא.

7.3.3 במקרה שבו המספר הסידורי הוסר או אינו קריא.

7.3.4 במקרה שבו נעשה שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן.

7.3.5 במקרה שבו המוצר ניזוק כתוצאה מהצטברות אבק או במקרה של שריפה, הצפה, חדירת נוזלים, קורוזיה, מכת ברק, מתח חריג או הכנסת גוף זר.

7.4 במידה וייקבע שהמוצר לא עומד בתנאי האחריות, תימסר ללקוח הודעה בדבר עלות התיקון. במידה והלקוח אינו יהיה מעוניין בהמשך התיקון, ייגבו דמי בדיקה מהלקוח.

7.5 אחריות הניתנת על מדיות אחסון כגון כרטיסי זיכרון, זיכרונות ניידים, דיסקים קשיחים וכיו"ב, אינה חלה על מידע הנשמר. על הלקוח לדאוג לגיבוי המידע שבתוך מדיית האיחסון.

7.6 במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ש"ח, תחול האחריות על קאמרה סיטי בע"מ.

8. תנאים נוספים

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני, ללא יוצא מהכלל, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, גרפיקה, עיצוב, אייקונים, סימני מסחר, הלוגו, הדומיין, קוד האתר, תמונות, הנם בבעלות בלעדית של קאמרה סיטי בע"מ. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

8.2 קאמרה סיטי בע"מ לא תישא באחריות כלשהי במידה ולא התקבלה במערכות החברה רכישה כתוצאה מכשל טכני כלשהו המונע פעילות סדירה של האתר.

8.3 קאמרה סיטי בע"מ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

8.4 נפלה טעות חריגה וברורה על פניה, לרבות טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר, או בקבלת הנתונים ממבצע הפעולה באתר, לא יחייב הדבר את קאמרה סיטי בע"מ. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.

8.5 אין בהצגת המוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י קאמרה סיטי בע"מ.

8.6 קאמרה סיטי בע"מ אינה מתחייבת כי הקישורים (links) המופיעים באתר מקשרים לאתר פעיל ואינה אחראית על תוכנו.

8.7 רישומי המחשב של קאמרה סיטי בע"מ בנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8.8 קאמרה סיטי בע"מ שומרת על זכותה לשינוי התקנון בכל עת. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

ברירת דין ומקום שיפוט 

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך.
במקרה של חילוקי דעות וברורים משפטיים הסמכות תהיה נתונה לבתי המשפט של אזור פתח תקווה בלבד.